HỎI ĐÁP 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2023
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0829810874 (Tư vấn phụ huynh)

HỎI ĐÁP

Thông báo tuyển sinh đào tạo tạo theo đặt hàng năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 28/04/2023 00:00:00

Thực hiện Công văn số 4589/BGDĐT-GDĐH, ngày 02/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc các Đại học Quốc gia thực hiện c&aac ...

Tình hình việc làm

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 xem tại đây.

Đề án tuyển sinh năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00

Căn cứ Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao ...

Điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00

Căn cứ Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao ...

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ  - Lệ phí, cách nộp, thời hạn  - Số bộ hồ sơ nộp cùng trường, nộp nhiều trường  - Tổ hợp môn &nbs ...