HỎI ĐÁP 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (hoặc 0398091091)

HỎI ĐÁP

Các điều kiện đảm bảo chất lượng

Khoa Y ĐHQG-HCM 26/04/2024 00:00:00

Căn cứ Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao ...

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 26/04/2024 00:00:00

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023 xem tại đây. ...

Tình hình việc làm

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 xem tại đây.

Đề án tuyển sinh năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00

Căn cứ Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao ...

Điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00

Căn cứ Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao ...

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ  - Lệ phí, cách nộp, thời hạn  - Số bộ hồ sơ nộp cùng trường, nộp nhiều trường  - Tổ hợp môn &nbs ...