Hồ sơ đăng ký xét tuyển 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (hoặc 0398091091)

Hồ sơ ĐKXT

Thông báo điều chỉnh cách thức nộp hồ sơ xét tuyển của phương thức xét tuyển sớm năm 2024

Khoa Y ĐHQG-HCM 12/05/2024 00:00:00

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN CỦA PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỚM NĂM 2024 Bước 1: Thí sinh thực hiện đ ...

Lệ phí ĐKXT đại học năm 2024

Khoa Y ĐHQG-HCM 26/04/2024 00:00:00

Khoa Y thông báo về việc đóng lệ phí xét tuyển đối với các thí sinh tham gia tuyển sinh năm 2024 1. Đối tượng: Thí ...

Lệ phí ĐKXT đại học năm 2023 (đợt bổ sung)

Khoa Y ĐHQG-HCM 05/09/2023 00:00:00

Khoa Y thông báo về việc đóng lệ phí xét tuyển đối với các thí sinh tham gia tuyển sinh năm 2023 (đợt bổ sung) 1. Đối tượ ...

Thông báo về việc tham gia xét tuyển sớm trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 05/06/2023 00:00:00

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển sớm trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 Căn cứ thông báo mở cổng đăng ...

Lệ phí ĐKXT đại học năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 26/04/2023 00:00:00

Khoa Y thông báo về việc đóng lệ phí xét tuyển đối với các thí sinh tham gia tuyển sinh năm 2023 1. Đối tượng: Thí ...

Hướng dẫn nộp hồ sơ ĐKXT các phương thức xét tuyển sớm năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 26/04/2023 00:00:00

THÔNG BÁO MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 Để tham gia đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Khoa Y năm 2023 ...