Điểm chuẩn năm 2019, 2018 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2023
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0829810874 (Tư vấn phụ huynh)

Điểm chuẩn năm trước

Điểm chuẩn năm 2022

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

Ngành  THPT   UTXT   ĐGNL  Y khoa   26,45 & ...