Khoa Y ĐHQG-HCM 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2022
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205368 (Tư vấn phụ huynh)

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (đợt bổ sung)

Khoa Y ĐHQG-HCM 15/09/2022 00:00:00

Khoa Y ĐHQG-HCM thông báo tuyển bổ sung đại học chính quy cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu: Ngành Y học cổ truyển: 16~20 chỉ tiê ...

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Ngành  THPT   UTXT   ĐGNL  Y khoa (CLC)  27,15 & ...

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Kết hợp kết quả học tập THPT và văn bằng, chứng nhận chuyên môn

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 24/05/2022 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải thỏa các điều kiện sau: - Có văn bằng Y sĩ Y học cổ truyền; - Tốt nghiệp THPT ...