Khoa Y ĐHQG-HCM 
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
 X
Hotline: 0898 025 368 (Xét tuyển du học sinh)

Bổ sung phương thức tuyển sinh đối với đào tạo đặt hàng cho tỉnh Tây Ninh 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 28/10/2020 00:00:00

THÔNG BÁO BỔ SUNG PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2020 (đối với đào tạo đặt hàng cho tỉnh Tây Ninh) Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 202 ...

Thông báo về việc công bố kết quả tuyển sinh

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 05/10/2020 00:00:00

Xin chào Thí sinh. Nơi đây Hội đồng tuyển sinh 2020 của Khoa Y sẽ cập nhật kết quả xét tuyển của từng phương thức. Thời gian công ...

Thông báo về việc công bố kết quả tuyển sinh

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 05/10/2020 00:00:00

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Điểm chuẩn các năm 2017, 2018, 2019

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 06/04/2020 00:00:00

Thông báo tuyển du học sinh không tiếp tục học tập ở nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 11/08/2020 00:00:00

THÔNG BÁO TUYỂN DU HỌC SINH KHÔNG TIẾP TỤC HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 1. Chỉ tiêu: - Ngành Y khoa chất l ...Kế hoạch đào tạo năm 2020-2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 01/09/2020 00:00:00

Thủ tục nhập học

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 01/09/2020 00:00:00

Xác nhận nhập học

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 01/09/2020 00:00:00

Thông báo về việc công bố kết quả tuyển sinh

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 05/10/2020 00:00:00

UTXT học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG TP.HCM

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Đề án tuyển sinh năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00