Khoa Y ĐHQG-HCM 
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
 X
Hotline: 0898 025 368 (Xét tuyển du học sinh)

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 17/09/2020 00:00:00

Căn cứ Công văn số 2670/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối v ...

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 17/09/2020 00:00:00

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 18/09/2020 00:00:00

Đề án tuyển sinh năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Thông báo về việc công bố kết quả tuyển sinh

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 05/10/2020 00:00:00

Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Thông báo về việc công bố kết quả tuyển sinh

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 05/10/2020 00:00:00

Xin chào Thí sinh. Nơi đây Hội đồng tuyển sinh 2020 của Khoa Y sẽ cập nhật kết quả xét tuyển của từng phương thức. Thời gian công ...

Thông báo về việc công bố kết quả tuyển sinh

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 05/10/2020 00:00:00

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Điểm chuẩn các năm 2017, 2018, 2019

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 06/04/2020 00:00:00

Thông báo tuyển du học sinh không tiếp tục học tập ở nước ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 11/08/2020 00:00:00

THÔNG BÁO TUYỂN DU HỌC SINH KHÔNG TIẾP TỤC HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 1. Chỉ tiêu: - Ngành Y khoa chất l ...Thông báo về việc công bố kết quả tuyển sinh

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 05/10/2020 00:00:00

UTXT học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG TP.HCM

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH chính quy (Dự kiến)

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00