Khoa Y ĐHQG-HCM 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2022
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022

Khoa Y ĐHQG-HCM 31/07/2022 00:00:00

Căn cứ Quyết đinh của Bộ GDĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp ...

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Ngành  THPT   UTXT   ĐGNL  Y khoa (CLC)  27,15 & ...

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Kết hợp kết quả học tập THPT và văn bằng, chứng nhận chuyên môn

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 24/05/2022 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải thỏa các điều kiện sau: - Có văn bằng Y sĩ Y học cổ truyền; - Tốt nghiệp THPT ...