Khoa Y ĐHQG-HCM 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2021
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Thông báo nhận bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế năm 2022

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 26/04/2022 00:00:00

Để bổ sung hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức “Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và chứng chỉ tiếng A ...

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Ngành  THPT   UTXT   ĐGNL  Y khoa (CLC)  27,15 & ...

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/03/2021 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 04/01/2021 00:00:00

Kết hợp kết quả học tập THPT và văn bằng, chứng nhận chuyên môn (Dự kiến)

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải thỏa các điều kiện sau: - Có văn bằng Y sĩ Y học cổ truyền; - Tốt nghiệp THPT ...

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 (Dự kiến)

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Đề án tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 31/03/2021 00:00:00

Thông báo về kết quả tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 06/07/2021 00:00:00