Khoa Y ĐHQG-HCM 
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
 X
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2021
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy năm 2021 (đợt bổ sung)

Khoa Y ĐHQG-HCM 24/09/2021 00:00:00

Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2021 và kết quả tuyển sinh đợt 1, Khoa Y thông báo tuyển bổ sung đại học chính quy cụ thể như sau: 1. ...

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/03/2021 00:00:00

Nhằm đa dạng các phương thức tuyển sinh theo hướng quốc tế hóa, năm 2021 Khoa Y thực hiện công tác tuyển sinh theo 07 phương thức tuyển sinh, ...

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/03/2021 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 04/01/2021 00:00:00

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Điểm chuẩn các năm 2017, 2018, 2019

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 06/04/2020 00:00:00

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/03/2021 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ IELTS từ 6,0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 78 điểm trở l& ...Đề án tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 31/03/2021 00:00:00

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH chính quy năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 08/04/2021 00:00:00