Khoa Y ĐHQG-HCM 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (hoặc 0398091091)

Danh sách thí sinh nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong kỳ tuyển sinh ĐH 2024

Khoa Y ĐHQG-HCM 10/04/2024 00:00:00

Xin chào Thí sinh. Nơi đây, Khoa Y sẽ cập nhật danh sách thí sinh nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để bổ sung hồ sơ ĐKXT ...

Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 23/08/2023 00:00:00

Hội đồng tuyển sinh Khoa Y ĐHQG-HCM thông báo kết quả trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 đối với tất cả các phư ...

Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 23/08/2023 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2022

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Dự kiến phương thức tuyển sinh năm 2024

Khoa Y ĐHQG-HCM 03/04/2024 00:00:00

DỰ KIẾN CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024 Năm 2024, Khoa Y tuyển sinh 5 ngành trình độ đại học gồm: y khoa (150 chỉ tiê ...