Khoa Y ĐHQG-HCM 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0829810874 (Tư vấn phụ huynh)

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 (đợt bổ sung)

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/09/2023 00:00:00

Khoa Y ĐHQG-HCM thông báo tuyển bổ sung đại học chính quy cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu: Ngành Điều dưỡng: 40 chỉ tiêu ...

Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 23/08/2023 00:00:00

Hội đồng tuyển sinh Khoa Y ĐHQG-HCM thông báo kết quả trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 đối với tất cả các phư ...

Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 23/08/2023 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2022

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 (đợt bổ sung)

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/09/2023 00:00:00

Khoa Y ĐHQG-HCM thông báo tuyển bổ sung đại học chính quy cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu: Ngành Điều dưỡng: 40 chỉ tiêu ...