Khoa Y ĐHQG-HCM 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (hoặc 0398091091)

Thông báo mở rộng thời gian ĐKXT sớm

Khoa Y ĐHQG-HCM 15/06/2024 00:00:00

Chào thí sinh, Theo kế hoạch chấm phúc khảo điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024, k ...

Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 23/08/2023 00:00:00

Hội đồng tuyển sinh Khoa Y ĐHQG-HCM thông báo kết quả trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 đối với tất cả các phư ...

Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 23/08/2023 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2022

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Thông báo điều chỉnh cách thức nộp hồ sơ xét tuyển của phương thức xét tuyển sớm năm 2024

Khoa Y ĐHQG-HCM 12/05/2024 00:00:00

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN CỦA PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỚM NĂM 2024 Bước 1: Thí sinh thực hiện đ ...