Khoa Y ĐHQG-HCM 
Hotline: 0898 025 368 - VP: 028.37242160 (lẻ 3112)

Đề án tuyển sinh năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM (MÃ TRƯỜNG: QSY) TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2020   1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của B ...

Đề án tuyển sinh năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Thông báo tuyển sinh đặt hàng năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

  Tư vấn phụ huynh: Gọi 0898 025 368 gặp ThS Nguyễn Tuấn Kiệt, phụ trách tuyển sinh. ...

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Điểm chuẩn các năm 2017, 2018, 2019

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 06/04/2020 00:00:00

Xét tuyển bằng phương thức dùng kết quả các kỳ thi quốc tế

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 03/06/2020 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải thỏa các điều kiện dưới đây: - Tốt nghiệp THPT trong và ngoài nước; ...Đề án tuyển sinh năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Thông báo về việc công bố kết quả tuyển sinh

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 09/06/2020 00:00:00

Thông tin chuyển khoản lệ phí xét tuyển năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Đề án tuyển sinh năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH chính quy (Dự kiến)

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

UTXT học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG TP.HCM

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00