Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2023
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0829810874 (Tư vấn phụ huynh)

Tình hình việc làm

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 xem tại đây.

Share This

Tình hình việc làm

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00

Đề án tuyển sinh năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00