Đánh giá năng lực năm 2020 do ĐHQG-HCM tổ chức 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (hoặc 0398091091)

Đánh giá năng lực

Kết hợp kết quả ĐGNL năm 2024 và kết quả học tập THPT

Khoa Y ĐHQG-HCM 26/04/2024 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải thỏa các điều kiện sau: - Có điểm thi ĐGNL năm 2024 do ĐHQG-HCM tổ chức; - Học l ...

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL năm 2024

Khoa Y ĐHQG-HCM 29/03/2024 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây: Thí sinh phải dự thi và c& ...

Hướng dẫn nộp hồ sơ ĐKXT các phương thức xét tuyển sớm năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 26/04/2023 00:00:00

THÔNG BÁO MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 Để tham gia đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Khoa Y năm 2023 ...

Kết hợp kết quả ĐGNL năm 2023 và kết quả học tập THPT

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải thỏa các điều kiện sau: - Có điểm thi ĐGNL năm 2023 do ĐHQG-HCM tổ chức; - Học l ...

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây: Thí sinh phải dự thi và c& ...