Đánh giá năng lực năm 2020 do ĐHQG-HCM tổ chức 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2023
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0829810874 (Tư vấn phụ huynh)

Đánh giá năng lực

Hướng dẫn nộp hồ sơ ĐKXT các phương thức xét tuyển sớm năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 26/04/2023 00:00:00

THÔNG BÁO MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 Để tham gia đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Khoa Y năm 2023 ...

Kết hợp kết quả ĐGNL năm 2023 và kết quả học tập THPT (dự kiến)

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải thỏa các điều kiện sau: - Có điểm thi ĐGNL năm 2023 do ĐHQG-HCM tổ chức; - Học l ...

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL năm 2023 (dự kiến)

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây: Thí sinh phải dự thi và c& ...

Kết hợp kết quả thi ĐGNL 2022 và kết quả học tập THPT

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải thỏa các điều kiện sau: - Có điểm thi ĐGNL năm 2022 do ĐHQG-HCM tổ chức; - Học l ...

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2022

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 24/05/2022 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây: Thí sinh phải dự thi và c& ...

Điểm mới về kỳ thi ĐGNL năm 2022 do ĐHQG-HCM tổ chức

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 26/01/2022 00:00:00

Năm 2022 là năm thứ 5 tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, ĐH Quốc gia TP.HCM đã có những điều chỉnh nhất định với mục tiêu tạ ...