Y học cổ truyền 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (hoặc 0398091091)

Y học cổ truyền

Mở ngành Y học cổ truyền

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 03/01/2021 00:00:00

Tên ngành: Y học cổ truyền Mã ngành: 7720115 Trình độ: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy Thời gian đà ...

Ngành Y học cổ truyền

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 10/03/2021 00:00:00

Mô tả chung: Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền  Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Bá ...