Y học cổ truyền 
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
 X
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2021
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Y học cổ truyền (dự kiến)

Mở ngành Y học cổ truyền

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 03/01/2021 00:00:00

Tên ngành: Y học cổ truyền Mã ngành: 7720115 Trình độ: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy Thời gian đà ...Đề án tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 31/03/2021 00:00:00

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH chính quy năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 08/04/2021 00:00:00