Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0829810874 (Tư vấn phụ huynh)

Chỉ tiêu TS

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

Nhằm đa dạng các phương thức tuyển sinh theo hướng quốc tế hóa, năm 2023 Khoa Y thực hiện công tác tuyển sinh theo 09 phương thức tuyển sinh, ...

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 (Dự kiến)

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Nhằm đa dạng các phương thức tuyển sinh theo hướng quốc tế hóa, năm 2022 Khoa Y thực hiện công tác tuyển sinh theo 09 phương thức tuyển sinh, ...