Ngành đào tạo 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (hoặc 0398091091)

NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Điều dưỡng

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 10/03/2021 00:00:00

Mô tả chung: Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng  Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Cử nh&acir ...

Ngành Y học cổ truyền

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 10/03/2021 00:00:00

Mô tả chung: Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền  Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Bá ...

Ngành Răng Hàm Mặt

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 20/04/2020 00:00:00

Mô tả chung: Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Bác s ...

Ngành Dược học

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 23/02/2023 00:00:00

Mô tả chung: Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Dược sĩ  Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Dược sĩ Giá trị vă ...

Ngành Y khoa

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 30/03/2023 00:00:00

   Mô tả chung: Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Bác sĩ y khoa (2023) ...