Ngành đào tạo 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2022
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Điều dưỡng

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 10/03/2021 00:00:00

Mô tả chung: Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng  Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Cử nh&acir ...

Ngành Y học cổ truyền

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 10/03/2021 00:00:00

Mô tả chung: Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền  Văn bằng tốt ng ...

Ngành Răng Hàm Mặt

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 20/04/2020 00:00:00

Mô tả chung: Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt Văn bằng tốt nghiệ ...

Ngành Dược học

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 20/04/2020 00:00:00

Mô tả chung: Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Dược sĩ  Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Dược s ...

Ngành Y khoa

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 20/04/2020 00:00:00

Mô tả chung: Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Bác sĩ y khoa  Văn bằng tốt nghiệp: Bằng ...