Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2023
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0829810874 (Tư vấn phụ huynh)

Đề án tuyển sinh năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00

Căn cứ Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Hội đồng tuyển sinh Khoa Y thông báo đề án tuyển sinh năm 2023 sau khi cập nhật bổ sung một số điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể xem tại đây.
Trân trọng.

Share This

Tình hình việc làm

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00

Đề án tuyển sinh năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00