Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (hoặc 0398091091)

Đề án tuyển sinh năm 2024

Khoa Y ĐHQG-HCM 31/03/2024 00:00:00

Căn cứ Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Hội đồng tuyển sinh Khoa Y thông báo đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, cụ thể xem tại đây. (Bản cập nhật)
Trân trọng.

Share This