Học phí 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0829810874 (Tư vấn phụ huynh)

Học phí

Học phí năm học 2023-2024 (dự kiến)

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

Năm 2023, Khoa tuyển sinh 5 ngành với mức học phí tính cho 1 sinh viên trong năm học 2023-2024 dự kiến như sau: - Ngành Y khoa:  ...

Học phí các ngành

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Năm 2022, Khoa tuyển sinh 5 ngành với mức học phí tính cho 1 sinh viên trong năm học 2022-2023 như sau: - Ngành Y khoa (CLC): 49.000 ...