Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM 
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
 X
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2021
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Ưu tiên xét tuyển

Thông báo về kết quả tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 06/07/2021 00:00:00

Xin chào Thí sinh. Nơi đây Hội đồng tuyển sinh 2021 của Khoa Y sẽ cập nhật kết quả xét tuyển của từng phương thức. Thời gian công ...

Gia hạn thời gian ĐKXT phương thức UTXT và UTXTT theo quy định của ĐHQG-HCM

KHOA Y ĐHQG-HCM 17/06/2021 00:00:00

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở trên thế giới và trong nước, nhằm tạo điều kiện để thí sinh kịp th ...

Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG TP.HCM năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/03/2021 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây: Thí sinh của 149 trường THPT theo quy ...

UTXT học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG TP.HCM năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển - Thí sinh của 149 trường THPT phải có kết quả học tập loại giỏi trong cả 3 năm lớp 10, 11, 12 bao gồm: ...Đề án tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 31/03/2021 00:00:00

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH chính quy năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 08/04/2021 00:00:00