Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (hoặc 0398091091)

Ưu tiên xét tuyển

Kết hợp kết quả học THPT và văn bằng chứng nhận chuyên môn trong kỳ tuyển sinh đại học 2024

Khoa Y ĐHQG-HCM 26/04/2024 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải thỏa các điều kiện sau: - Có văn bằng Y sĩ Y học cổ truyền; - Tốt nghiệp THPT ...

Ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐHQG-HCM 2024

Khoa Y ĐHQG-HCM 26/04/2024 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây: - Thí sinh của 149 trường THPT theo quy ...

Hướng dẫn nộp hồ sơ ĐKXT các phương thức xét tuyển sớm năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 26/04/2023 00:00:00

THÔNG BÁO MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 Để tham gia đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Khoa Y năm 2023 ...

Kết hợp kết quả học THPT và văn bằng chứng nhận chuyên môn

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải thỏa các điều kiện sau: - Có văn bằng Y sĩ Y học cổ truyền; - Tốt nghiệp THPT ...

Ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐHQG-HCM 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây: - Thí sinh của 149 trường THPT theo quy ...