ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (hoặc 0398091091)

ĐĂNG KÝ TS

Danh sách thí sinh nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong kỳ tuyển sinh ĐH 2024

Khoa Y ĐHQG-HCM 10/04/2024 00:00:00

Xin chào Thí sinh. Nơi đây, Khoa Y sẽ cập nhật danh sách thí sinh nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để bổ sung hồ sơ ĐKXT ...

Lệ phí ĐKXT đại học năm 2023 (đợt bổ sung)

Khoa Y ĐHQG-HCM 05/09/2023 00:00:00

Khoa Y thông báo về việc đóng lệ phí xét tuyển đối với các thí sinh tham gia tuyển sinh năm 2023 (đợt bổ sung) 1. Đối tượ ...

Hướng dẫn ĐKXT trên hệ thống chung của Bộ GDĐT năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 03/07/2023 00:00:00

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT Đối tượng thực hiện: Tất cả thí sinh có nguyện v ...

Thông báo về việc tham gia xét tuyển sớm trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 05/06/2023 00:00:00

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển sớm trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 Căn cứ thông báo mở cổng đăng ...

Lệ phí ĐKXT đại học năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 26/04/2023 00:00:00

Khoa Y thông báo về việc đóng lệ phí xét tuyển đối với các thí sinh tham gia tuyển sinh năm 2023 1. Đối tượng: Thí ...

Hướng dẫn nộp hồ sơ ĐKXT các phương thức xét tuyển sớm năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 26/04/2023 00:00:00

THÔNG BÁO MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 Để tham gia đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Khoa Y năm 2023 ...

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022

Khoa Y ĐHQG-HCM 31/07/2022 00:00:00

Căn cứ Quyết đinh của Bộ GDĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp ...

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

Khoa Y ĐHQG-HCM 14/07/2022 00:00:00

Thông báo thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT Đối tượng thực hiện: Tất cả thí sinh c&oa ...

Đề án tuyển sinh năm 2022

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Đề án tuyển sinh năm 2022  tại đây. ...