ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
 X
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2021
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

ĐĂNG KÝ TS

Lệ phí đăng ký xét tuyển bổ sung

Khoa Y ĐHQG-HCM 09/10/2021 00:00:00

Khoa Y thông báo về việc đóng lệ phí xét tuyển đối với các thí sinh tham gia tuyển sinh năm 2021 1. Đối tượng:     ...

Gia hạn thời gian ĐKXT phương thức UTXT và UTXTT theo quy định của ĐHQG-HCM

KHOA Y ĐHQG-HCM 17/06/2021 00:00:00

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở trên thế giới và trong nước, nhằm tạo điều kiện để thí sinh kịp th ...

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CÁCH THỨC NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH NĂM 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 03/06/2021 00:00:00

Nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở trên thế giới và trong nước. H ...

Thông báo điều chỉnh cách thức nộp hồ sơ đối với phương thức Ưu tiên xét tuyển thẳng

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 26/05/2021 00:00:00

Nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở trên thế giới và trong nước ...

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 25/04/2021 00:00:00

Khoa Y thông báo về việc nhận bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 như sau: 1. Đ ...

Thông báo về việc đóng lệ phí xét tuyển năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 27/04/2021 00:00:00

Khoa Y thông báo về việc đóng lệ phí xét tuyển đối với các thí sinh tham gia tuyển sinh năm 2021 1. Đối tượng:     ...

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH chính quy năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 08/04/2021 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Đối với phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của B ...

Thông tin chuyển khoản lệ phí xét tuyển năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

Khoa Y thông báo về việc đóng lệ phí xét tuyển đối với các thí sinh tham gia tuyển sinh năm 2020 như sau: 1. Đối tượng:   ...

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH chính quy năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Đối với phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển ...Đề án tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 31/03/2021 00:00:00

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH chính quy năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 08/04/2021 00:00:00