ĐIỂM CHUẨN 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2022
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205368 (Tư vấn phụ huynh)

ĐIỂM CHUẨN

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Ngành  THPT   UTXT   ĐGNL  Y khoa (CLC)  27,15 & ...