ĐIỂM CHUẨN 
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
 X
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2021
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

ĐIỂM CHUẨN

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/03/2021 00:00:00

Nhằm đa dạng các phương thức tuyển sinh theo hướng quốc tế hóa, năm 2021 Khoa Y thực hiện công tác tuyển sinh theo 07 phương thức tuyển sinh, ...

Điểm chuẩn năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 04/01/2021 00:00:00

Ngành THPT UTXT ĐGNL Y khoa CLC 27,05 86,1 934 ...

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

  Tư vấn phụ huynh: Gọi 0898 025 368 gặp ThS Nguyễn Tuấn Kiệt, phụ trách tuyển sinh. ...

Điểm chuẩn các năm 2017, 2018, 2019

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 06/04/2020 00:00:00

1. Điểm trúng tuyển THPT Quốc gia: Ngành Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Y khoa CLC ...Đề án tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 31/03/2021 00:00:00

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH chính quy năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 08/04/2021 00:00:00