Răng Hàm Mặt 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2022
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205368 (Tư vấn phụ huynh)

Ngành Răng Hàm Mặt

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 20/04/2020 00:00:00

Mô tả chung:
Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt
Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Bác sĩ Nha khoa
Giá trị văn bằng: Có giá trị trên cả nước. Bằng Bác sĩ Nha khoa do Giám đốc ĐHQG-HCM và Trưởng Khoa ký tên, đóng dấu ĐHQG-HCM. 
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Răng-Hàm-Mặt (Chương trình chất lượng cao)
Mã số ngành: 7720501_CLC
Loại hình đào tạo: Hệ chính quy
Thời gian đào tạo: 06 năm 
Cấu trúc chương trình:
 Module tích hợp.
Lương giá Module theo tín chỉ. 
Phương pháp giảng dạy:
Giảng dạy theo module tích hợp và lồng ghép kiến thức: Lý thuyết, kỹ năng y khoa, thực hành tiền lâm sàng, thực tập lâm sàng
Áp dụng phương pháp thảo luận dựa trên vấn đề hoặc ca bệnh (PBL - Problem based learning)
Phương pháp đánh giá thành quả học tập của SV:
Đánh giá quá trình (formative assessment) và đánh giá kết quả học tập (summative assessment)
Điểm nổi bật:
Chiến lược đào tạo tiên tiến theo hướng hội nhập quốc tế.
+ Số lượng SV đúng theo yêu cầu của đặc điểm thiết kế chương trình tích hợp. (Small class - Big care)
+ Thảo luận nhóm từ 8-10 SV để phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng, thái độ của người học.
+ Tiếp cận tình huống lâm sàng ngay từ năm nhất. Ôn luyện lý thuyết đến tận năm cuối.
Tuyển sinh:
Chỉ tiêu: 50 sinh viên
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Đối tượng đăng ký xét tuyển: 
+ Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam hoặc chương trình nước ngoài tương đương.
+ Thí sinh đã tốt nghiệp ĐH các ngành gần: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật y sinh, Sinh học, Hóa sinh của các trường thành viên thuộc ĐHQG-HCM hoặc của ĐH thuộc các nước nói tiếng Anh. 
Mỗi năm có thông tin tuyển sinh cụ thể. 
Thí sinh đăng ký xét tuyển trong năm nào thì cần phải theo dõi thật kỹ thông tin tuyển sinh của năm đó.
Để biết nội dung tuyển sinh của năm, vui lòng xem tại đây. 
Hoặc liên hệ qua email: tuyensinh@medvnu.edu.vn
 

Share This