Dược học 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2021
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Ngành Dược học

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 20/04/2020 00:00:00

Mô tả chung:
Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Dược sĩ 
Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Dược sĩ
Giá trị văn bằng: Có giá trị trên cả nước. Bằng Dược sĩ  do Giám đốc ĐHQG-HCM và Trưởng Khoa ký tên, đóng dấu ĐHQG-HCM.
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Dược học (Chương trình chất lượng cao)
Mã số ngành: 7720201_CLC
Loại hình đào tạo: Hệ chính quy
Thời gian đào tạo: 5 năm 
Cấu trúc chương trình:
Định hướng theo từng chuyên ngành Dược
Lương giá môn học theo tín chỉ. 
Phương pháp giảng dạy:
Giảng dạy theo môn học chuyên sâu theo từng chuyên ngành
Áp dụng phương pháp thảo luận dựa trên vấn đề (PBL - Problem based learning)
Phương pháp đánh giá thành quả học tập của SV:
Đánh giá quá trình (formative assessment) và đánh giá kết quả học tập (summative assessment)
Điểm nổi bật:
Chiến lược đào tạo tiên tiến theo hướng hội nhập quốc tế.
+ Số lượng SV đúng theo yêu cầu của đặc điểm thiết kế chương trình.
+ Thảo luận nhóm từ 8-10 SV để phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng, thái độ của người học.
+ Phát triển kỹ năng thực hành, sử dụng công nghệ, trình độ Anh văn.
Tuyển sinh:
Chỉ tiêu: 50 sinh viên
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Đối tượng đăng ký xét tuyển: 
+ Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam hoặc chương trình nước ngoài tương đương.
Mỗi năm có thông tin tuyển sinh cụ thể. 
Thí sinh đăng ký xét tuyển trong năm nào thì cần phải theo dõi thật kỹ thông tin tuyển sinh của năm đó.
Để biết nội dung tuyển sinh của năm, vui lòng xem tại đây. 
Hoặc liên hệ qua email: tuyensinh@medvnu.edu.vn

Share This

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 (Dự kiến)

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Đề án tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 31/03/2021 00:00:00

Thông báo về kết quả tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 06/07/2021 00:00:00