Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (hoặc 0398091091)

Thông báo mở rộng thời gian ĐKXT sớm

Khoa Y ĐHQG-HCM 15/06/2024 00:00:00

Chào thí sinh,
Theo kế hoạch chấm phúc khảo điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024, kết quả phúc khảo được công bố vào ngày 20/6/2024. Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển các phương thức sử dụng kết quả thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024, HĐTS thông báo mở rộng thời gian đăng ký xét tuyển, cụ thể như sau:
- Đối với phương thức 7 (Xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024): Thí sinh đăng ký, bổ sung, điều chỉnh và sắp xếp thứ tự các nguyện vọng đến hết ngày 21/6/2024 tại trang https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.
- Đối với phương thức 1 (Kết hợp kết quả thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024 và kết quả học THPT): Thí sinh cập nhật kết quả thi ĐGNL đến hết ngày 21/6/2024. Thí sinh sử dụng email cá nhân gửi kết quả thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024 (bản scan phiếu báo điểm/ ảnh chụp màn hình tra cứu) về HĐTS qua email: tuyensinh@medvnu.edu.vn
Lưu ý:  Thí sinh thực hiện gửi email theo đúng mẫu sau:
Địa chỉ email
Tiêu đề email
CN_HSXT2024 - Họ và tên thí sinh – Số CMND/CCCD
Nội dung email
Kính gửi HĐTS,
Tôi kính gửi HĐTS kết quả thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024 sau khi cập nhật.
Đề nghị HĐTS cập nhật kết quả thi ĐGNL vào hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024.
Thông tin hồ sơ đăng ký như sau:
- Họ và tên thí sinh: ...................................... 
- Số CMND/CCCD: ...................................... 
- Ngày tháng năm sinh: ...................................... 
- Số điện thoại liên lạc: ...................................... 
- Phương thức xét tuyển: ......................................
- Mã hồ sơ: ...................................... 
- Số nguyện vọng: ...................................... 
Trân trọng.
Họ và tên thí sinh
Hỗ trợ tư vấn: Gọi 028 71018787 hoặc 0398091091

Share This