Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (hoặc 0398091091)

Lệ phí ĐKXT đại học năm 2023 (đợt bổ sung)

Khoa Y ĐHQG-HCM 05/09/2023 00:00:00

Khoa Y thông báo về việc đóng lệ phí xét tuyển đối với các thí sinh tham gia tuyển sinh năm 2023 (đợt bổ sung)
1. Đối tượng: Thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển đại học chính quy các phương thức:
    Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
    Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL năm 2023 và kết quả học tập THPT.
2. Hình thức đóng lệ phí
    Đóng qua ngân hàng
3. Thông tin tài khoản của Khoa Y
    Yêu cầu ghi đầy đủ chính xác thông tin dưới đây:
Người gửi
Họ và tên người nộp tiền
Đơn vị
KHOA Y
Số tài khoản
31410000633926
Tại ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Nội dung chuyển tiền:
(Ghi đầy đủ theo cú pháp)
BS_PT: “số thứ tự của phương thức”
Họ và tên: “tên thí sinh”
Số CMND/ thẻ căn cước: “số CMND/thẻ căn cước của thí sinh”
Mã hồ sơ:“ghi mã vạch trên phiếu đăng ký xét tuyển”
Số nguyện vọng: …
Ví dụ: BS_PT 1,2. Nguyễn Văn Tâm, 012345678, XY35ZT, 3 NV
4. Lưu ý:
    - Thí sinh đóng đúng số tiền ứng với số nguyện vọng đăng ký. (25.000 đồng/1 nguyện vọng)
    - Khoa Y sẽ không giải quyết các trường hợp chuyển tiền đóng lệ phí xét tuyển mà không đúng số tiền và/hoặc ghi không đầy đủ và chính xác thông tin chuyển tiền như đã nêu trên.
  Trân trọng./.

Share This