Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2023
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0829810874 (Tư vấn phụ huynh)

Ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐHQG-HCM 2023 (dự kiến)

Khoa Y ĐHQG-HCM 01/03/2023 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển
Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:
- Thí sinh của 149 trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM (như năm 2022);
- Học lực Giỏi năm lớp 12 (hoặc học lực năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên nếu ĐKXT vào ngành Điều dưỡng);
- Điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (nếu có).
Danh sách 149 trường xem tại đây
Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: Không giới hạn số nguyện vọng, có phân biệt thứ tự nguyện vọng.
2. Chỉ tiêu:
Mỗi ngành tuyển 15 ~ 20% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:
Ngành Y khoa: 15~20 chỉ tiêu
Ngành Dược học: 7~10 chỉ tiêu
Ngành Răng - Hàm - Mặt: 7~10 chỉ tiêu
Ngành Y học cổ truyền: 11~15 chỉ tiêu
Ngành Điều dưỡng: 30~40 chỉ tiêu
3. Đăng ký xét tuyển: 
Từ ngày 15/5 -15/6/2023, chi tiết xem tại đây.
4. Xét tuyển: 
Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ, cụ thể
  • Tiêu chí phụ 1: Đối với ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Điều dưỡng: Xét tổng điểm môn Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
    Đối với ngành Dược học: Xét tổng điểm môn Hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
  • Tiêu chí phụ 2: Đối với ngành Y khoa, Dược học, Y học cổ truyền, Điều dưỡng: Xét tổng điểm môn Toán trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
    Đối với ngành Răng Hàm Mặt: Xét tổng điểm môn Hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
5. Kết quả tuyển sinh: Đang cập nhật
Lưu ý: Quý phụ huynh, thí sinh vui lòng tiếp tục theo dõi bài viết để cập nhật thông tin tuyển sinh chính thức.
Tư vấn phụ huynh: Gọi 0829 810 874 gặp PGS.TS.BS. Phạm Anh Vũ Thụy, phụ trách tuyển sinh.

Share This

Tình hình việc làm

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00

Đề án tuyển sinh năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00