Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2024
 X
Hotline: 02871018787 -116 (hoặc 0398091091)

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 25/07/2023 00:00:00

Căn cứ Quyết định của Bộ GDĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2023, Hội đồng tuyển sinh Khoa Y công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành tuyển sinh năm 2023 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT cụ thể như sau:

  • Ngành Y khoa, Y khoa (KHCCTA): 22,50 điểm

  • Ngành Dược học, Dược học (KHCCTA): 21 điểm

  • Ngành Răng - Hàm - Mặt, Răng - Hàm - Mặt (KHCCTA): 22,50 điểm

  • Ngành Y học cổ truyền, Y học cổ truyền (KHCCTA): 21 điểm

  • Ngành Điều dưỡng, Điều dưỡng (KHCCTA): 19 điểm

Ngưỡng điểm trên bao gồm điểm thi của tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có).

Trân trọng./.

Share This