Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2022
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/03/2021 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:
  • Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, Hóa sinh, Kỹ thuật y sinh tại các trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM (Trường Đại học Quốc Tế, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên và Trường Đại học Bách Khoa) hoặc thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần từ các trường đại học thuộc các nước nói tiếng Anh.
  • Thời gian tốt nghiệp đại học không quá 5 năm tính từ ngày được công nhận tốt nghiệp;
  • Điểm trung bình tích lũy tốt nghiệp đại học từ 8,0 trở lên hoặc tương đương, trong đó điểm các môn ngành gần từ 6,0 trở lên hoặc tương đương.
  • Trình độ tiếng Anh: Đạt điểm IELTS 5,0 hoặc chứng chỉ tương đương để bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn ở năm thứ hai. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương sẽ tham gia kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Khoa theo dạng thức IELTS. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm ngưỡng sẽ được học tiếng Anh tăng cường tại Khoa.
2. Chỉ tiêu:
      Ngành Y khoa (CLC): Tối đa 10 chỉ tiêu.
      Ngành Răng - Hàm - Mặt (CLC): Tối đa 05 chỉ tiêu.
      Ngành Y học cổ truyền (dự kiến mở mới): Tối đa 7 chỉ tiêu
      Ngành Điều dưỡng (dự kiến mở mới): Tối đa 15 chỉ tiêu
3. Đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/6/2021 - 15/7/2021, chi tiết xem tại đây
4. Xét tuyển:
Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm trung bình tích lũy tốt nghiệp đại học. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ, cụ thể:
  • Tiêu chí phụ 1: Trung bình cộng các môn ngành gần. Danh sách các môn ngành gần:                                               
  • Tiêu chí phụ 2: Điểm tiếng Anh (IELTS, TOEFL hoặc TOEIC 4 kỹ năng hoặc chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM )
    5. Kết quả tuyển sinh: Xem tại đây

Share This