Tuyến thẳng 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2022
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Bộ GD&ĐT và ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định của ĐHQG-HCM

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/03/2021 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
Đối tượng 1 (theo quy định của Bộ GD&ĐT):
- Theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT;
- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh khi đăng ký xét tuyển ngành Y khoa (CLC), Răng - Hàm - Mặt (CLC), Y học cổ truyền (dự kiến mở mới), Điều dưỡng (dự kiến mở mới).
- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa khi đăng ký xét tuyển ngành Dược học (CLC).
- Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành của Bộ GDĐT phải có học lực đạt loại giỏi trong 03 năm lớp 10, 11, 12.
- Lưu ý: Khoa không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học kỹ thuật Quốc gia
Đối tượng 2 (theo quy định của ĐHQG-HCM):
Thí sinh phải có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt trong 3 năm THPT và điểm trung bình cộng 3 năm THPT thuộc nhóm 3 học sinh cao nhất trường THPT nơi thí sinh theo học.
2. Chỉ tiêu: 
Đối với mỗi đối tượng, mỗi ngành tuyển 5% tổng chỉ tiêu của ngành cụ thể:
Ngành Y khoa (CLC): 5 chỉ tiêu/đối tượng.
Ngành Dược học (CLC): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.
Ngành Răng - Hàm - Mặt (CLC): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.
Ngành Y học cổ truyền (dự kiến mở mới): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.
Ngành Điều dưỡng (dự kiến mở mới): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.
3. Đăng ký xét tuyển: 
Đối tượng 1: Theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 
Đối tượng 2: Từ ngày 15/5/2021 – 15/6/2021.
Chi tiết xem tại đây
4. Xét tuyển: 
Đối tượng 1: Theo quy chế, hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT.
Đối tượng 2: Xét tuyển dựa trên tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên là: Điểm trung bình cộng 3 năm THPT.
5. Kết quả tuyển sinh: Xem tại đây
 

Share This