Đánh giá năng lực 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2022
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/03/2021 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:
  • Phải có học lực năm lớp 12 xếp loại khá trở lên;
  • Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2021 (không sử dụng kết quả các năm khác).
2. Chỉ tiêu:
Mỗi ngành tuyển 30% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:
Ngành Y khoa (CLC): 30 chỉ tiêu
Ngành Dược học (CLC): 15  chỉ tiêu
Ngành Răng Hàm Mặt (CLC): 15 chỉ tiêu
Ngành Y học cổ truyền (dự kiến mở mới): 22 chỉ tiêu
Ngành Điều dưỡng (dự kiến mở mới): 45 chỉ tiêu
3. Đăng ký xét tuyển:
Từ ngày 04/5 đến 15/6/2021, chi tiết xem tại đây
4. Xét tuyển:
Từ ngày 25/7/2021 đến đầu tháng 8/2021 (dự kiến)
Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2021 do ĐHQG TP. HCM tổ chức. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu.
5. Kết quả tuyển sinh: Xem tại đây

Share This