Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2021
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/03/2021 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
Thí sinh phải thỏa các điều kiện dưới đây:
- Tốt nghiệp THPT trong và ngoài nước;
- Có chứng chỉ quốc tế: SAT, ACT, IB, A-level;
- Đạt danh hiệu học sinh khá trong tất cả các năm học ở THPT.
2. Chỉ tiêu:
Mỗi ngành tuyển 5% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:
Ngành Y khoa (CLC): 5 chỉ tiêu
Ngành Dược học (CLC): 2 ~ 3 chỉ tiêu
Ngành Răng - Hàm - Mặt (CLC): 2 ~ 3 chỉ tiêu
3. Đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/6 đến 15/7/2021, chi tiết xem tại đây
4. Xét tuyển:
Điểm thi chứng chỉ quốc tế được quy về thang điểm 100 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm quy đổi của điểm thi chứng chỉ quốc tế. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu.
5. Kết quả tuyển sinh: Xem tại đây
 
Tư vấn phụ huynh: Gọi 0898 205 638 gặp ThS Nguyễn Tuấn Kiệt, phụ trách tuyển sinh.

Share This

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 (Dự kiến)

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Đề án tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 31/03/2021 00:00:00

Thông báo về kết quả tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 06/07/2021 00:00:00