Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2023
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0829810874 (Tư vấn phụ huynh)

UTXT học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG TP.HCM năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/05/2020 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển
- Thí sinh của 149 trường THPT phải có kết quả học tập loại giỏi trong cả 3 năm lớp 10, 11, 12 bao gồm:
    + 132 trường THPT chuyên, năng khiếu và trường THPT như năm 2019
    + 17 trường có kết quả thi THPT 2016, 2017, 2018 cao nhất.
    Danh sách 149 trường xem tại đây
- Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: Tối đa 03 nguyện vọng, có phân biệt thứ tự nguyện vọng.
2. Chỉ tiêu:
Mỗi ngành tuyển 15% ~ 20% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:
Ngành Y khoa chất lượng cao: 15 ~ 20 chỉ tiêu
Ngành Dược học chất lượng cao: 7 ~ 10 chỉ tiêu
Ngành Răng - Hàm - Mặt chất lượng cao: 7 ~ 10 chỉ tiêu
3. Đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/7 đến 15/8/2020, chi tiết xem tại đây
4. Xét tuyển:
Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng điểm 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:
- Tiêu chí phụ 1: Đối với ngành Y khoa chất lượng cao, Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: Xét tổng điểm môn Sinh học trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
Đối với ngành Dược học chất lượng cao : Xét tổng điểm môn Hóa học trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
- Tiêu chí phụ 2: Đối với ngành Y khoa chất lượng cao, Dược học chất lượng cao: Xét tổng điểm môn Toán trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
Đối với ngành Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: Xét tổng điểm môn Hóa học trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
- Tiêu chí phụ 3: Xét điểm chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh (IELTS của BC-British Council hay của IDP Education - International Development Program hoặc TOEFL của ETS - Educational Testing Service);
- Tiêu chí phụ 4: Xét bài luận viết tay, thư giới thiệu.
5. Kết quả tuyển sinh: Xem tại đây

Tư vấn phụ huynh: Gọi 0898 025 368 gặp ThS Nguyễn Tuấn Kiệt, phụ trách tuyển sinh.

Share This

Tình hình việc làm

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00

Đề án tuyển sinh năm 2023

Khoa Y ĐHQG-HCM 04/05/2023 00:00:00