Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2021
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Mở ngành Điều dưỡng

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 03/01/2021 00:00:00

Tên ngành: Điều dưỡng
Mã ngành: 7720301
Trình độ: Đại học
Hình thức đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo: 4 năm
Đề án mở mã ngành đào tạo xem tại đây

Share This

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 (Dự kiến)

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Đề án tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 31/03/2021 00:00:00

Thông báo về kết quả tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 06/07/2021 00:00:00