Ưu tiên xét tuyển 
Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2021
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐHQG TP.HCM năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 31/03/2021 00:00:00

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển
Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:
Thí sinh của 149 trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM (như năm 2020) phải có học lực xếp loại giỏi năm lớp 12
Danh sách 149 trường xem tại đây
Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: Tối đa 03 nguyện vọng, có phân biệt thứ tự nguyện vọng.
2. Chỉ tiêu:
Mỗi ngành tuyển ~ 15% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:
Ngành Y khoa (CLC): ~ 15 chỉ tiêu
Ngành Dược học (CLC): ~ 7 chỉ tiêu
Ngành Răng Hàm Mặt (CLC): ~ 7 chỉ tiêu
Ngành Y học cổ truyền (dự kiến mở mới): ~ 11 chỉ tiêu
Ngành Điều dưỡng (dự kiến mở mới): ~ 22 chỉ tiêu
3. Đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/5 đến 15/6/2021, chi tiết xem tại đây
4. Xét tuyển: 
Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ, cụ thể
  • Tiêu chí phụ 1: Đối với ngành Y khoa (CLC), Răng Hàm Mặt (CLC), Y học cổ truyền (dự kiến mở mới), Điều dưỡng (dự kiến mở mới): Xét tổng điểm môn Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
Đối với ngành Dược học (CLC) : Xét tổng điểm môn Hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
  • Tiêu chí phụ 2: Đối với ngành Y khoa (CLC), Dược học (CLC), Y học cổ truyền (dự kiến mở mới), Điều dưỡng (dự kiến mở mới): Xét tổng điểm môn Toán trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
Đối với ngành Răng Hàm Mặt (CLC): Xét tổng điểm môn Hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12;
  • Tiêu chí phụ 3: Xét điểm chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh (IELTS của BC-British Council hay của IDP Education - International Development Program hoặc TOEFL của ETS - Educational Testing Service);
  • TC4: Xét bài luận viết tay, thư giới thiệu.
5. Kết quả tuyển sinh: Xem tại đây
Tư vấn phụ huynh: Gọi 0898 205 638 gặp ThS Nguyễn Tuấn Kiệt, phụ trách tuyển sinh.

Share This

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 (Dự kiến)

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Đề án tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 31/03/2021 00:00:00

Thông báo về kết quả tuyển sinh năm 2021

KHOA Y ĐHQG-HCM 06/07/2021 00:00:00