Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2022
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205368 (Tư vấn phụ huynh)

Điểm chuẩn năm 2021

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 14/03/2022 00:00:00

Ngành
 THPT 
 UTXT 
 ĐGNL 
Y khoa (CLC)
 27,15
 87,2
 996
Y khoa (CLC, KHCCTA)
 26,30
 
 
Dược học (CLC)
 24,90 (A00)
 26,10 (B00)
 86,3
 971
Dược học (CLC, KHCCTA)
 23,70 (A00)
 24,65 (B00)
 
 
Răng - Hàm - Mặt (CLC)
 26,80
 86,3
 979
Răng - Hàm - Mặt (CLC, KHCCTA)
 26,10
 
 

Tư vấn phụ huynh: Gọi 0898 205 638 gặp ThS Nguyễn Tuấn Kiệt, phụ trách tuyển sinh.

Share This