Thông Tin Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Năm 2022
 X
Hotline: 02871018787 -116 (Tư vấn thí sinh); 0898205638 (Tư vấn phụ huynh)

Điểm chuẩn năm 2020

Khoa Y ĐHQG TP.HCM 04/01/2021 00:00:00

Ngành
THPT
UTXT
ĐGNL
Y khoa CLC
27,05
86,1
934
Dược học CLC
26,00
84,3
885
Răng - Hàm - Mặt CLC
26,70
84,4
893

Xem điểm chuẩn 3 năm gần nhất.

Tư vấn phụ huynh: Gọi 0898 025 368 gặp ThS Nguyễn Tuấn Kiệt, phụ trách tuyển sinh.

Share This